Postrekové a ponorové čističky.

 

Postreková komorová čistička, typ PC 1M 800Z.

  

 Použitie

Postreková čistička typu PC 1M 800Z  je určená najmä na medzioperačné ale i finálne čistenie a odmasťovanie súčiastok a výrobkov z rôznych

materiálov (kov, plast, sklo, keramika...) s uplatnením takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, v opravárenstve i údržbe. Vlastné čistenie sa

vykonáva tlakovým postrekom čistených súčiastok a výrobkov vodným roztokom čistiaceho prostriedku. Zariadenie zaistí požadovaný stav

povrchu čistených predmetov najmä pred povrchovými úpravami (napr. pred lakovaním), montážou a balením.

Hlavnými prednosťami týchto zariadení sú jednoduchá obsluha a vysoký výkon.

 

* Hlavné technické parametre

Rozmery postrekovej komory: 1 585 x 1 585 x 1 400 (v) mm

Rozmery čistiaceho koša: 1 270 x 1 270 x 100 (v) mm

Objem zásobných nádrží: 2 x 800 l

Čistiaci výkon: 120kg súčiastok/ hod. pri nastavenom takte 15 min.

 

Poznámka: Firma Ultratech, spol. s r.o. vyrába postrekové čističky i s rozmermi postrekovej komory podľa požiadaviek zákazníkov.

 

 

Postreková čistiaca linka, typ PC 3M 600ZA.  

 Použitie

Postreková čistiaca linka typu PC 3M 600ZA  je určená najmä na medzioperačné ale i finálne čistenie a odmasťovanie súčiastok a výrobkov z rôznych

materiálov s uplatnením takmer vo všetkých odvetviach priemyslu (výroba ložísk, auto súčiastok...). Vlastné čistenie sa vykonáva tlakovým postrekom

čistených súčiastok a výrobkov vodným roztokom čistiaceho prostriedku.

Hlavnými prednosťami týchto zariadení sú jednoduchá obsluha a vysoký výkon.

 

* Hlavné technické parametre

Rozmery postrekovej komory: 6 000 x 2 200 x 2 150 (v) mm

Objem zásobnej nádrže: 600 l

 

Poznámka: Firma Ultratech, spol. s r.o. vyrába postrekové čistiace linky i na mieru podľa požiadaviek zákazníkov.

 

 

Ponorová čistička, typ C 1M 2500.

 

 Použitie

Hydrodynamická ponorová čistička typu C 1M 2500 je určená najmä na hrubé odmasťovanie a zároveň pasiváciu povrchu rôznych oceľových

súčiastok ponorom do víriaceho vodného roztoku čistiaceho prostriedku. Zariadenie zaistí požadovaný stav povrchu čistených predmetov najmä

pred ich ďalším spracovaním ako napr. pred zváraním, ohýbaním....

Hlavnými prednosťami týchto zariadení sú jednoduchá obsluha a vysoký výkon.

 

* Hlavné technické parametre

Vnútorné rozmery vane: 2 850 x 940 x 1 100 (v) mm

Rozmery čistiaceho koša: - vnútorné: 2 500 x 800 x 700 (v) mm

Max. hmotnosť čistených predmetov: max. 1000 kg / 1 dávku

 

Poznámka: Firma Ultratech, spol. s r.o. vyrába ponorové čističky i s rozmermi vane podľa požiadaviek zákazníkov.

 

Hore