Tento projekt bol realizovaný s podporou EÚ

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

 

Názov projektu: Využitie výsledkov výskumu pri vývoji nových výrobkov.

 

Kód výzvy: KaHR-13SP-1201

 

Stručný popis projektu: Návrh a vývoj typovej rady priemyselných ultrazvukových čističiek a ich dokumentácia.

                                            Výroba a overenie prototypu priemyselnej ultrazvukovej čističky.

 

Miesto realizácie projektu: Slovanská 5/1404, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR

Názov a sídlo prijímateľa: Ultratech, spol. s r.o., Slovanská 5/1404, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR

Začatie projektu: 01.12.2014

Ukončenie projektu: 31.12.2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva, www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra, www.siea.sk

Internetová stránka operačného programu: www.siea.sk/op-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast/

Výška NPF zo zdrojov EÚ: 49 170,40 EUR

Výška NPF zo zdrojov ŠR: 8 677,25 EUR

 

 

 

 

 

Investícia do vašej budúcnosti

 

 

VÝSLEDKY PROJEKTU.

 

V rámci projektu bola vyhotovená konštrukčná dokumentácia troch UZ čističiek z novej typovej rady UZ čističiek typu UC 1M XXX:

1) Typ UC 1M 200 – model UZ čističky

 

2) Typ UC 1M 400 – model UZ čističky

 

3) Typ UC 1M 1500 – model UZ čističky