Späť

 

 

Ultrazvukové čističky pracujúce na báze rozpúšťadiel.

  

 Použitie

Ultrazvukové čističky typu UC 1MR pracujúce na báze organických rozpúšťadiel sú určené najmä na medzioperačné ale i finálne čistenie a

odmasťovanie kovových súčiastok a výrobkov (napr.: hriadelí, ložísk, častí motorov...) s uplatnením takmer vo všetkých odvetviach priemyslu,

v opravárenstve i v údržbe. Vlastné čistenie prebieha v organickom rozpúšťadle napr. trichlóretylén (TCHE), perchlóretylén (PCHE)...

Súčiastky sú počas čistenia naukladané v sitových nerezových paletách. Preprava paliet so súčiastkami v čističke je ručná.

Štandardne sú ultrazvukové čističky UC 1MR vyrábané s objemom vane 100, 260 a 350l.

 

* Všeobecné príklady aplikácie týchto zariadení

- čistenie rôznych kovových súčiastok najmä od zbytkov epoxidových živíc, PE živíc, akrylátov....

- na čistenie a odmasťovanie rôznych kovových súčiastok po obrábaní, lisovaní..

- na čistenie a odmasťovanie rôznych kovových súčiastok po leštení, brúsení...

- na čistenie a odmasťovanie rôznych kovových súčiastok pred povrchovými úpravami ako napr.lakovanie, galvanizácia...

- na čistenie a odmasťovanie rôznych kovových súčiastok pri opravách, údržbe, pred montážou, balením...

 

Poznámka: Firma Ultratech, spol. s r.o. vyrába tieto zariadenia i s rozmermi a objemom vane podľa požiadaviek zákazníkov.