Späť

 

 

Ručné a poloautomatické čistiace zostavy a linky

 

 

 Použitie

Postavenie ultrazvukového (UZ) čistenia medzi ostatnými metódami je odlišné v tom, že má v porovnaní s inými metódami niekoľko predností:

- vysoká kvalita odmastenia a očistenia povrchov (odstraňuje všetky druhy voľne prilnutých a čiastočne i viazaných nečistôt)

- vhodná je pre všetky druhy materiálov (kovy, plasty, sklo, keramika…)

- vhodná je pre medzioperačné i finálne odmasťovanie a čistenie

- nepoškodzuje jemné súčiastky ako napr. v elektronike

- odstraňuje nečistoty i z ťažko prístupných miest

- dáva možnosť plnej automatizácie procesu

- zaisťuje vysokú kvalitu následných povrchových úprav (lakovanie, galvanizácia…)

- vylučuje vplyv subjektu v porovnaní s ručnými spôsobmi čistenia a pod.

 

     V sortimente UZ čistiacich zariadení, ktorý neustále inovujeme a rozširujeme, majú najväčšie zastúpenie priemyselné UZ čističky.

     Priemyselné UZ čistiace zariadenia vyrábame v širokom sortimente od jednovaňových čističiek typu UC 1M až po komplexné zariadenia

usporiadané do linky alebo do karuselu, obsluhované ručne alebo vybavené poloautomatickou alebo i plnoautomatickou dopravou súčiastok

v zariadení. Možnosť výberu zo širokého sortimentu príslušenstva ako sú koše a transportné rámy, zásobné nádrže, filtračné systémy,

separátory oleja, DEMI a DI stanice, dopravné systémy, riadiace systémy...

     Do jednotlivých projektov sú zapracovávané najnovšie technické a technologické poznatky a skúsenosti z tejto oblasti.

 

* Všeobecné príklady aplikácii pre uplatnenie ultrazvukového čistenia

Strojárenský priemysel - čistenie súčiastok automobilových motorov (bloky, kľukové a vačkové hriadele, piesty, olejové vane, ojnice, čapy,

všetky drobné diely, prevodovky, čerpadlá, trubky - rovné aj ohýbané...), čistenie spojovacieho materiálu (skrutky, matky, podložky, nity...),

čistenie v ložiskárskom priemysle (ložiskové krúžky, klietky, guličky, valčeky, kompletné ložiská...), nábytkové kovanie (zámky, kľučky, štíty

na okná dvere...), rotory elektrických strojov točivých...

Metalurgia – čistenie jadrovníkov, foriem, odliatkov...

Optika - čistenie okuliarov, skiel, rámov, šošoviek...

Gumárenský priemysel - formy, rôzne kovové súčiastky pred pogumovaním - ventilky, platne...

Povrchové úpravy - čistenie rôznych kovových súčiastok pred rôznymi galvanickými povrchovými úpravami - niklovanie, chrómovanie,

zinkovanie..., čistenie pred lakovaním, po leštení a brúsení

Elektrotechnický priemysel - čistenie farebných obrazoviek, kremíkových dosiek v rôznych stupňoch spracovania, kovových častí elektronických

súčiastok, súčiastky lakovačov CD nosičov, CD nosiče po lisovaní, rôzne zásobníky, transportné krabice, držiaky, dosky plošných spojov...

Chladiarenský priemysel - čistenie všetkých súčiastok kompresora

Vzduchotechnika - čistenie filtrov klimatizačných zariadení

Potravinársky priemysel - čistenie foriem, prepraviek všetkého druhu

Opravárenstvo a servisná činnosť - servis automobilov, pri opravách vodomerov, hodín...

Atp.

 

 Popis

Ručné i poloautomatické UZ linky sú určené pre čistenie a odmasťovanie súčiastok, dielov i montážnych zostáv v rôznych odvetviach priemyslu.

Vyrábajú sa v kompaktnom i modulovom prevedení s využitím štandardných vaní alebo na mieru vyrobených vaní:

- pre kompaktné prevedenie je možné využiť i štandardné kompaktné čističky typu UCM a UCM-Z

- v modulovom prevedení sa najčastejšie využívajú štandardné priemyselné vane UC 1M

Čistenie súčiastok sa môže vykonávať na plochých sitových nerezových paletách alebo rotačných košoch. Všetky technologické vane sú

vyrábané z vysokokvalitnej nerezovej ocele AISI 304/DIN1.4301 alebo pre náročnejšie procesy AISI 316Ti/DIN1.4571.

 

Najžiadanejšia ručná UZ  linka pozostáva z:

- Vane pre UZ čistenie

- Oplachovej vane

- Teplovzdušnej sušičky

Možné príslušenstvo:

- Poloautomatický dopravný systém (t.j. vertikálny pohyb košov so súčiastkami je automatický kým presun košov medzi vaňami je ručný)

- Zásobná nádrž na čistiaci roztok s možnosťou jeho filtrácie a separácie oddelených mastnôt

- Pri vysokých nárokoch na čistotu možnosť dodávky výrobne alebo regeneračnej stanice DEMI alebo DI vody

 

* Príklady dodaných zostáv a liniek

 

      

 

      

 

Hore