Ultrazvukové zváračky

 

         Technológia spojovania plastov ultrazvukom našla široké uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach ako sú napr. automobilový priemysel, elektropriemysel,

potravinársky, plastikársky a mnohé ďalšie pre jej hlavné prednosti oproti klasickým spôsobom spojovania plastov ako je napr. lepenie:

- krátke technologické časy

- možnosť automatizácie

        - pracovné prostredie bez škodlivých výparov

 

 

 Pneumatické ultrazvukové zváračky

Hlavné parametre:

Pracovná frekvencia 40 kHz, výstupný výkon 300 W, 600 W alebo

Pracovná frekvencia 20 kHz, výstupný výkon 1000 W

Programovateľný riadiaci systém Omron Pneumatika Festo

Pracovný stôl i bez neho

Na požiadanie: polohovanie zváraných súčiastok  

 

Použitie:

Automobilový priemysel - pri výrobe plastových plavákov, koncových skupinových svetiel, odraziek atď.

Elektropriemysel - pri výrobe zástrčiek, krytov elektroprístrojov, audio a videokaziet atď.

Spotrebný priemysel - pri výrobe hračiek, kuchynských potrieb atď.

Potravinársky priemysel - zváranie potravinárskych a kozmetických obalov hygienicky nezávadným spôsobom.

Plastikársky priemysel - spojovanie rôznych dielcov

Výroba horolezeckých lán - zatavovanie koncov, meranie dĺžky a rezanie

Zbrojársky priemysel - zatavovanie koncov DT neelektrickej rozbušky

* Príklady ultrazvukových zváračiek vyrobených firmou Ultratech, spol. s r.o.